Kompleksowa obsługa szkód całkowitych i częściowych Grudziądz

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zakwalifikować zniszczenia samochodu, które powstały na skutek wypadku komunikacyjnego jako szkodę całkowitą lub częściową. Werdykt ten ma bardzo duże znaczenie dla ostatecznej wysokości odszkodowania. Szkoda częściowa wiąże się zwykle z wypłaceniem zaniżonej kwoty na naprawę samochodu. Ubezpieczyciele chętnie wykorzystują ten fakt na swoją korzyść. W naszej kancelarii pomagamy uzyskać uczciwe odszkodowanie, oferujemy atrakcyjne dopłaty i walczymy o sprawiedliwość.

Czym różni się szkoda częściowa od całkowitej?

Szkodę całkowitą określa się, gdy pojazd został uszkodzony w taki sposób, że jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, a suma kosztów wymiany/ naprawy poszczególnych części przekracza całkowitą jego wartość na dzień, w którym doszło do kolizji. Natomiast o szkodzie częściowej mówimy w sytuacji, w której opłaca się usunąć uszkodzenia i przywrócić pojazd do pełnej sprawności.

Szkoda całkowita Grudziądz – jak odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela?

Wysokość wypłaconego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej określa się metodą różnicową – od wartości samochodu sprzed wypadku odejmuje się wartość wraku. W teorii poszkodowany może więc sprzedać pozostałość pojazdu np. na części i tym samym, w połączeniu z wypłaconym odszkodowaniem, otrzymać kwotę na zakup sprawnego auta. Rzeczywistość jednak pokazuje, że rekompensaty wypłacane przez ubezpieczycieli są drastycznie zaniżane i osoby poszkodowane tracą znaczne sumy pieniędzy.

W łatwy sposób można zakwalifikować powstałą szkodę jako całkowitą, nawet gdy wypadek był z pozoru niegroźny. Wystarczy, że towarzystwo podczas wyceny naprawy używanego pojazdu wybierze nowe, najdroższe części, zawyży wartość wraku i zaniży znacząco jego wartość rynkową przed szkodą. Jeśli uważasz, że w wyniku wypadku, w którym brałeś udział, powstała jedynie szkoda częściowa Grudziądz jest miastem, w którym znajdziesz naszą kancelarię. Pomożemy w uzyskaniu satysfakcjonującej sumy na naprawę pojazdu, proponując atrakcyjną dopłatę.