O nas

Firma Premium Service specjalizuje się w uzyskiwaniu jak najwyższego odszkodowania. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie odszkodowań, a dzięki znajomości procesu likwidacji szkód w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych jesteśmy w stanie szybko i skutecznie wyszukać błędy w kosztorysach i odpowiednio na nie zareagować. Nasze wyliczenia wskazują, że w 9 na 10 szkód dochodzi do zaniżenia wysokości wypłacanego odszkodowania. Różnice niejednokrotnie sięgają kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tys. zł !!!

Jest to wynikiem niezasadnego stosowania w kosztorysach:
części zamiennych najniższej jakości
amortyzacji / rabatów kosztów naprawy
zaniżonych stawek roboczo godzinowych
błędnie dobranych symboli i numerów części od innych wersji niż uszkodzony pojazd.

Często zdarza się, że nie wszystkie uszkodzone elementy są zakwalifikowane do wymiany/ naprawy, bądź sama kwalifikacja uszkodzeń nie jest zgodna z technologią napraw.
W przypadku szkód całkowitych niejednokrotnie zaniżona jest wartość pojazdu przed szkodą, lub do rozliczenia szkody przyjęta jest błędna metoda wyliczenia szkody całkowitej.
Weryfikacja wysokości odszkodowania jest bezpłatna, trwa średnio 3 dni robocze, a do jej wykonania potrzebujemy skanu/ zdjęć kosztorysu otrzymanego od Ubezpieczyciela.
Analizujemy wszystkie szkody ( z OC, AC, częściowe, całkowite), do 3 lat wstecz. Klient sam podejmuje decyzję, czy chce otrzymać dopłatę odszkodowania od razu, czy też woli sprawę skierować do sądu, gdzie prowadzimy wszystko w jego imieniu.