Szkoda częściowa, a szkoda całkowita – różnice

W zależności od wartości pojazdu oraz zakresu uszkodzeń, szkoda może zostać zakwalifikowana przez Ubezpieczyciela jako częściowa, lub jako całkowita.

Ze szkodą częściową mamy do czynienia w sytuacji gdy koszt naprawy naszego pojazdu (ustalony na podstawie kosztorysu wykonanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe) nie przekracza jego wartości rynkowej na dzień szkody.
(PRZYKŁAD: Nasz samochód jest warty 50 tys. zł , a szkoda została wyliczona na 4 tys. zł- wówczas koszt naprawy nie przewyższa wartości pojazdu- jest to szkoda częściowa).

Sytuacja jest bardziej skomplikowana , gdy koszty naprawy przewyższają 100% wartości naszego pojazdu w chwili szkody- wtedy szkoda zostanie zakwalifikowana jako całkowita. Wówczas wysokość należnego nam odszkodowania jest obliczana w sposób następujący:
Od wartości pojazdu przed szkodą odejmuje się wartość wraku i powstała różnica stanowi nasze odszkodowanie. (wartość wraku powinna zostać ustalona na wewnętrznej aukcji w Towarzystwie Ubezpieczeniowym).

Jako właściciel pojazdu sami decydujemy o dalszych losach uszkodzonego pojazdu- możemy go:

  • naprawić,
  • sprzedać oferentowi wskazanemu w licytacji przez Ubezpieczyciela,
  • sprzedać innej osobie/ firmie którą sami znajdziemy.
(PRZYKŁAD: – Wartość pojazdu przed szkodą: 20 tys. zł – Wartość pojazdu po szkodzie: 6 tys. zł – Wysokość odszkodowania: 20 tys. zł minus 6 tys. zł = 14 tys. zł. Uszkodzony samochód możemy naprawić, lub sprzedać).

Szkoda całkowita jest sposobem rozliczenia szkody i nie oznacza że będziemy musieli sprzedać, lub zezłomować nasz pojazd, albo że Ubezpieczyciel go Nam zabierze.

Szkoda całkowita nie określa rodzaju, ani zakresu/ rozmiaru uszkodzeń (Np. wystrzał poduszek powietrznych podczas wypadku, uszkodzenie elementów nośnych, takich jak podłużnice, progi, słupki, podłoga, nie muszą oznaczać że jest to szkoda całkowita). W/w sytuacje często mają miejsce gdy uszkodzeniu ulegnie pojazd o znacznej wartości, np. 200 tys. zł, a koszt naprawy uwzględniający np. wymianę błotnika tylnego, dachu , wszystkich drzwi, poduszek powietrznych wyniesie 115 tys. zł.- wówczas będzie to szkoda częściowa).

W przypadku pojazdów starszych, o niewielkiej wartości (kilka tys. zł), nawet drobne uszkodzenia-powstałe np. podczas niewielkiej stłuczki parkingowej- mogą zostać zakwalifikowane przez Ubezpieczyciela jako szkoda całkowita.
(PRZYKŁAD: samochód o wartości 6 tys. zł, a naprawa na 7 tys. zł). Natomiast obojętnie czy będzie to szkoda częściowa, czy całkowita, warto przesłać da Nas otrzymany kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu weryfikacji czy otrzymane wyliczenie jest poprawne. W przypadku szkód częściowych około 90% kosztorysów jest zaniżona i osobom poszkodowanym należna jest dopłata. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, tel. 663 016 016

Natomiast obojętnie czy będzie to szkoda częściowa, czy całkowita, warto przesłać da Nas otrzymany kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu weryfikacji czy otrzymane wyliczenie jest poprawne. W przypadku szkód częściowych około 90% kosztorysów jest zaniżona i osobom poszkodowanym należna jest dopłata. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, tel. 663 016 016